Podmínky použití

Tato webová stránka je vlastněna a spravována společností "Levon Hovsepyan", IČO 06779913, sídlo Cacovická 1636/54 Brno, 614 00 , Česká Republika. Veškerá jména, značky, ochranné známky a loga na této webové stránce jsou majetkem společnosti "Levon Hovsepyan" nebo jejích přidružených společností a partnerů. Veškerá jména, značky, ochranné známky a loga jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita pouze se svolením společnosti "Levon Hovsepyan".

Obsah této webové stránky - text, grafika, ikony, obrazové soubory, videa, zvukové soubory či software - je majetkem společnosti "Levon Hovsepyan" nebo jejích přidružených společností a partnerů. Stahování obsahu z této webové stránky je dovoleno pouze k osobním, nekomerčním účelům, za podmínky neporušení autorských práv. Není dovoleno kopírovat, publikovat či distribuovat obsah stránky pro veřejné či komerční účely nebo jinak používat obsah chráněný autorskými právy bez svolení společnosti "Levon Hovsepyan" nebo případně jejích přidružených společností a partnerů.

Společnost "Levon Hovsepyan" nezaručuje přesnost informací na této webové stránce. Jste však kdykoliv vítáni nás kontaktovat v případě nálezu nepravdivých informací na této stránce. Společnost "Levon Hovsepyan" má nárok pozměnit obsah této webové stránky kdykoliv a bez předešlého oznámení.

Pokud tato webová stránka odkazuje na webovou stránku třetí strany, společnost "Levon Hovsepyan" nezaručuje kvalitu obsahu webové stránky třetí strany. Odkazy jsou vytvářeny pro Vaše pohodlí, avšak návštěva webové stránky třetí strany je činěna na Vaše vlastní riziko.

Podmínky prodeje

Níže uvedené podmínky platí pro všechny objednávky od společnosti "Levon Hovsepyan", se sídlem Cacovická 1636/54 Brno, 614 00 , Česká Republika, i IČO 06779913 pro zákazníky nakupující na www.propagandashop.eu či jiné webové stránce patřící společnosti "Levon Hovsepyan".

1. Uzavírání smluv

Společnost "Levon Hovsepyan" si vyhrazuje právo tvrdit, že ceny zboží byly na jejích internetových obchodech uvedeny nesprávně. Konečná a závazná dohoda mezi Vámi a společností "Levon Hovsepyan" je uzavřena ve chvíli, kdy je Vaše objednávka přijata společností "Levon Hovsepyan". Společnost "Levon Hovsepyan" Vám posléze pošle potvrzení objednávky e-mailem ve chvíli, kdy bude objednávka přijata a odeslána. Potvrzení objednávky, které obdržíte ihned po odeslání objednávky, nereprezentuje přijetí objednávky.

2. Ceny a platby

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a dalších poplatků. Příslušná cena je zobrazena na internetovém obchodě společnosti "Levon Hovsepyan" ve spojitosti s daným produktem a datem objednávky.

Při objednávání produktů z internetového obchodu "Levon Hovsepyan" bude k ceně objednávky přidána částka zahrnující dopravu, nehledě na kvantitu zakoupených předmětů.

Společnost "Levon Hovsepyan" si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit ceny, poplatky a/nebo další náklady uvedené na jejím internetovém obchodě, např. kvůli změně výše DPH či dalších veřejných poplatků, zvýšení úrovně nákladů či obvyklému vývoji maloobchodních cen.

Mějte na paměti, že si některé banky účtují zvláštní poplatky za zahraniční platby. Tyto poplatky jsou v souznění s podmínkami daných bank a nejsou účtovány společností "Levon Hovsepyan". Poplatky za zahraniční platby nebudou vraceny společností "Levon Hovsepyan". Pro více informací prosíme kontaktujte svoji banku.

3. Doručení

Společnost "Levon Hovsepyan" si vyhrazuje právo vyloučit osoby z nakupování na jejím internetovém obchodě. Společnost "Levon Hovsepyan" dále není povinna doručit zboží, které je vyprodáno.

Společnost "Levon Hovsepyan" obvykle přijímá a odesílá objednávky v rámci 24-48 hodin během pracovních dní. Obvyklá doba doručení je pět pracovních dní od odeslání potvrzení o přijetí objednávky.

4. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od započaté smlouvy na základě právních předpisů o smlouvách na dálku.

Čas na rozmyšlenou

Váš čas na rozmyšlenou je 14 dní. Zpravidla se tento čas počítá od data ke kterému jste obdržel/-a zboží. V případě vypršení času na rozmyšlenou v den státního svátku, můžete od smlouvy odstoupit až v následující pracovní den.

Jak se od smlouvy odstupuje?

V případe odstoupení od smlouvy je nutno vrátit přijaté zboží společnosti "Levon Hovsepyan" před vypršením času na rozmyšlenou. Odstoupení od smlouvy bude uváženo včas v případě, že odevzdáte zboží poštovní službě nebo jiné službě zařizující navrácení zboží společnosti "Levon Hovsepyan" před vypršením času na rozmyšlenou. V případě nutnosti zachování důkazu o odstoupení od smlouvy v řádný čas si například ponechte účtenku od služby zařizující přepravu zboží.

Pokud není dohodnuto jinak, musíte uhradit náklady spojené s navrácením zboží (poštovné apod.).

Adresa společností "Levon Hovsepyan", na kterou musí být zboží vráceno:

GIFTERY.CZ 

Nároky a výnosy.

Cacovická 1636/54, 614 00

Brno, Czech Republic

E-mail: [email protected]

Pro urychlení celého procesu prosím přiložte například kopii účtenky, potvrzení objednávky, předchozí korespondenci apod.

Od smlouvy můžete také odstoupit nepřijetím zboží či nevyzvednutím poštovní zásilky apod.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Produkt(y) musí být při navrácení ve stejném stavu a množství. Právo navrátit zboží odpadává v případě, že produkt jeví známky používání, které by významně snížily jeho prodejní hodnotu. Původní balení je v mnoha případech důležitou součástí hodnoty produktu. Absence původního balení může způsobit nemožnost navrátit produkt ve stejném stavu a množství. Je doporučeno ponechat si původní balení, dokud si nebudete jist/-a, že si chcete produkt ponechat.

5. Oznámení v případě neshody zboží

Jakékoliv vady či chyby na přijatém zboží musí být reklamovány v rámci rozumné doby od zjištění těchto vad či chyb. V každém případě je nutno podat oznámení o neshodě koupeného zboží nejpozději do dvou let od data nákupu.

6. Odpovědnost

Společnost "Levon Hovsepyan" není zodpovědná za zpoždění či škodu vzniklou vyšší mocí. Po dobu trvání vyšší moci je společnost "Levon Hovsepyan" zproštěna nutnosti výkonu svých povinností.

Odpovědnost společnosti "Levon Hovsepyan" za všechny pohledávky včetně reklamací vad je za všech okolností, s výjimkou případů protiprávního úmyslu, nedbalosti či výše zmíněného, limitována na částku rovnou ceně zboží zakoupeného zákazníkem týkajícího se daného sporu. Zmíněné finanční omezení platí bez ohledu na původ sporu a zahrnuje pohledávky založené na nedbalosti, přímé odpovědnosti, porušení záruk, pokuty či odškodnění.

7. Informace o alternativních možnostech pro řešení sporů

V případě, že si přejete podat stížnost na u nás zakoupené produkty či služby, můžete se obrátit na:

Pro podání stížnosti můžete také využít Řešení sporů online, spadající pod Evropskou komisi, obzvláště v případě, že jste zákazník s trvalým bydlištěm v EU. Podat stížnost můžete zde - http://ec.europa.eu/odr.

Při podávání stížnosti musíte uvést naši e-mailovou adresu [email protected]

Product added to wishlist

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací